Strona główna / Bez kategorii / Znaczenie wody dla organizmu

Znaczenie wody dla organizmu

woda Woda w systemie jest wraz z elektrolitami. Jej brak bądź nadmiar powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i połączone spośród ostatnim zmiany objętości przestrzeni wodnych poza– i wewnątrzkomórkowych i ciśnienia osmotycznego. Dla zachowania homeostazy wodno-elektrolitowej organizmu wydalanie wody i elektrolitów pragnie być stałe poprzez dobre ich spożycie. Gdyby rzeczywiście nie jest, wchodzi do wymian składu płynu pozakomórkowego, powodujących zmianę jego mas i osmolalności. To z zmianie oddziałuje na objętość płynu wewnątrzkomórkowego i ciśnienie osmotyczne w komórce. Ponieważ sód jest najistotniejszym kationem dającym w płynie pozakomórkowym, to odmiany jego stężenia decydują o zaburzeniach gospodarki wodnoelektrolitowej. Sód wraz z towarzyszącymi mu anionami tworzą większość osmotycznie aktywnych substancji surowicy, istotnych w prawdziwej sile o ruchu wody pomiędzy przestrzenią gra– i śródkomórkową. Prawidłowe stężenie jonów sodu w surowicy waha się od 136 do 145 mmol/l. Jony Na+ stanowią dominującą część zamkniętych w surowicy składników mineralnych. Zawartość sodu w surowicy jako zbyt niską wybiera się, skoro jego stężenie wynosi poniżej 135 mmol/l, jednak widoczne objawy występują tylko przy wartościach niższych od 130 mmol/l. Zbyt niska zawartość sodu w surowicy, szczególnie poniżej 120 mmol/l, niesie wiele niebezpiecznych dla utrzymania zdrowia objawów. Mogą spotkać wówczas bóle głowy, nudności, brak łaknienia i zaburzenia orientacji. Hiponatremii mniejszej niż 110 mmol/l mogą prowadzić drgawki i śpiączka. Kiedy niedoborowi sodu towarzyszy niedobór wody, jednak stosunkowo niższy, dołącza do odwodnienia hipotonicznego. Wraz ze spadkiem stężenia jonów Na+ w osoczu zmniejsza się jego osmolalność, i woda z dziedzin pozakomórkowej przechodzi do wnętrza komórki. Przy wielkiej podaży wody niezawierającej elektrolitów również zmniejsza się stężenie jonów Na+ w osoczu. Skutkuje zatem do przewodnienia hipotonicznego, inaczej zwanego zatruciem wodnym, które oznacza się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Zbyt duża zawartość sodu w surowicy (hipernatremia) jest miejsce, jeżeli jego stężenie wzrasta powyżej 145 mmol/l. Etap ten, posiadający i zagrożenie dla zdrowia, daje się rzadziej aniżeli hiponatremia. Stężenie sodu przekraczające 160 mmol/l może być naturalną przyczyną zgonu. Przy niedostatecznym spożyciu bądź nadmiernej utracie wody podchodzi do odwodnienia hipertonicznego. Wzrasta wówczas stężenie jonów Na+ w osoczu natomiast jego osmolalność. Prowadzi zatem do zmniejszenia objętości płynu poza– i wewnątrzkomórkowego. Stężenie jonów sodowych w osoczu wzrasta również przy nadmiernej podaży płynów hipertonicznych. Występuje wówczas przewodnienie hipertoniczne, przejawiające się wzrostem osmolalności i objętości płynu pozakomórkowego i zmniejszeniem objętości płynu wewnątrzkomórkowego. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą istnieć także przy odpowiednim stężeniu sodu w surowicy. Na wynik utraty płynów o osmolalności dobrej dla płynu pozakomórkowego występuje odwodnienie izotoniczne, ukazujące się zmniejszeniem objętości płynu pozakomórkowego przy niezmienionej objętości płynu wewnątrzkomórkowego. W skutku niektórych stanów chorobowych, takich jak długa niewydolność krążenia, marskość wątroby lub przewlekła choroba kłębuszków nerkowych, które często odnoszą się z zaburzeniami wydalania wody i sodu, może zdobyć do przewodnienia izotonicznego charakteryzującego się wzrostem przestrzeni wodnej pozakomórkowej. Do utraty niezliczonych ilości
wody, przede ludziom w zysku zwiększonego pocenia się, może dojść podczas trwania w wysokich temperaturach a przy wielkim wysiłku fizycznym. Robi toż do wymian ilości wody i stężenia elektrolitów w płynie za– i zewnątrzkomórkowym. Kiedy organizm traci wodę, na startu obniża się objętość płynu zewnątrzkomórkowego, a potem wszystkich płynów ustrojowych. Jednocześnie żyje ich ciśnienie osmotyczne. Utrata znacznych mierze wody niekorzystnie wpływa na przebieg procesów przemiany spraw i zmianę cieplną ustroju.

O admin

Sprawdź także

Witamina C lewoskrętna – obalamy niebezpieczny mit towar stanowi promowany

Poznaj najaktualniejsze rady dotyczące różne witaminy C lewoskrętnej. Efekt ostatni jest proponowany poprzez kilku nieuczciwych …