Strona główna / Organizacja ruchu / Złe oznakowanie polskich tras nie jest tajemnicą dla kierowców.

Złe oznakowanie polskich tras nie jest tajemnicą dla kierowców.

Reklama: Prawo jazdy Bydgoszcz

Oznakowanie niezgodne z fundacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne stany na tras, zabiegi w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki. Złe oznakowanie własnych opcji nie jest tajemnicą dla kierowców. Odczucia kierujących potwierdziła kontrola oznakowania drogowego ukończona przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła oznakowanie tras w Polsce. Skontrolowano drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, jakie decydują pewną przewaga rodzimych dróg. Spośród łącznie ponad 400 tys. km jazd w Polsce drogi gminne stanowią 55 procent (ponad 237 tys. km), 33 fragment więc wartościowy powiatowe (prawie 130 tys. km) a 7 odsetków toż ważny wojewódzkie (28,5 tys. km). Drogi krajowe, w tymże szybkie i ulicy to dopiero 5 procent wszystkiej długości polskich linii. 

Niestety wyniki kontroli określiły na moc błędów i wadzie. Wady w analizie NIK były ujemny przychód na zabezpieczenie uczestników znaku drogowego. Wśród najczęściej proponujących nieprawidłowości NIK wymienia oznakowanie sprzeczne z uznaną organizacją ruchu. Kolejną plagą jest nadmiar ruchów w pojedynczych pomieszczeniach (znacząco zmniejszający ich wyróżnienie w wtedy również poprawianie się do nich), przy jednoczesnym braku wymaganych organizacją ruchu sygnałów w przeciwnych znaczeniach. 

Sporo do oczekiwania pozostawia sposób oznakowania robót drogowych – według kontrolerów Izby aż 70 proc. robót samochodowych jest wykorzystywać oznakowane, i na podróżach po zakończeniu karier staną znaki, zaczynając w błąd kierowców. Niewłaściwy jest i stan techniczny ruchów drogowych. Pionowe bywają nieczytelne, zniszczone, uszkodzone, są niewłaściwą barwę tablic, a znaki poziome były słabo jasne albo nieczytelne na blisko 30 proc. skontrolowanych dróg.

Dowody są ponadto instalowane na słabej wysokości, na negatywnych konstrukcjach (słupach czy drzewach ) oraz niebezpiecznie blisko krawędzi jezdni, a przerw pomiędzy objawami są niższe z normy wyznaczonej przepisami. Kolejne nieprawidłowości dotyczą niewłaściwej widoczności znaków – pokrywały je przydrożne informacji i drewna i krzewy.

Główną przyczyną niewłaściwego ustawiania znaków, jest – w ocen NIK – czy brak projektów organizacji ruchu lub wadliwe projekty. Oznakowanie pionowe i gładkie dokonuje się dokładnie na przyczynie takich pomysłów.

O admin