Strona główna / Bez kategorii / Zadowolenie ze związku intymnego oraz korzyści wynikające z relacji

Zadowolenie ze związku intymnego oraz korzyści wynikające z relacji

miłość Kobiety i klienci poddawani są w każdym społeczeństwie presji społecznych oczekiwań, które potrafią działać wszystkich dziedzin życia: tych zewnętrznych, takich jak sposoby zachowań i dawane role życiowe, a i wewnętrznych, połączonych z stronami charakteru czy osoby. Na biologicznie uwarunkowane moce i preferencje w prowadzeniach ludzi i osób nasuwają się oczekiwania społeczne połączone z spełnianiem określonych ról. Role płciowe stanowią zbiór zachowań i wymagań przypisanych przez dane społeczeństwo przedstawicielom obu twarzy a są traktowane jako typowe dla klientów czy kobiet. Role płciowe połączone są z prawdziwym społeczeństwem i polecane są w ciągu socjalizacji firm do spędzania w poszczególnej społeczności. Najważniejsze zmiany, które w poprzednich dziesięcioleciach w Polsce wpłynęły na rodzinę i na stanie jej kolejnych, nowych modeli, są bezpośrednio powiązane z funkcjami płciowymi. Dziś kontaktuje się w swoisty procedura nie tylko kwestie kobiety w zamku albo w książce, ale i samą koncepcję kobiecości. Rola ojca i mężczyznę również przeszła zmianę i coraz częściej widzi się mężczyzn odgrywających niegdyś role kobiece, wychowując dzieci i opiekując się domem. Jak dowodzą badania, począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku, systematycznie zmienia się stereotyp kobiety, nabierając właściwości wcześniej wiązanych jedynie z męskością. Ciągle jednak kobiety czynne dobrze noszą na indywidualnych barkach i obowiązki domowe, jakie są wciąż bardziej podawane im niż mężczyznom. Są one ważne ze własnych sukcesów zawodowych, jednak odczuwają irytację z względu braku wparcia i poradzie w domku ze perspektywy mężów. Koleje w stereotypach płciowych, jednak bez wątpienia przynoszą zalety i polepszenie sytuacji kobiet, jednocześnie generują napięcia w terenie rodziny czy relacji. Pary zmuszone są stworzyć nowy wzorzec zachowań, wsparty w mniejszym stopniu na przewidywalnym stereotypie rodzaju, natomiast w liczniejszym – na realnych oczekiwaniach partnera i wymaganiach obracającego się otoczenia. Wraz ze kolejami ról płciowych, które nie zawsze korzystnie wyrażają się na zadowoleniu z własnych relacji osób oraz mężczyzn, wymieniają się także wartości rodzinne. Tradycyjne wartości rodzinne łączą się z hierarchicznością ról poszczególnych członków rodziny. Tradycyjne wartości rodzinne podkreślają rolę ojca jako osoby rodziny, którego znaczeniem jest korzystanie pieniędzy. Rola matki natomiast zbiera się wokół domu. Matka stanowi pomost między dziećmi i ojcem, jednocześnie jednak powinna akceptować decyzje ojca. Dzieci zaś w starej grupie są posłuszne rodzicom, działają w celach krajowych i opiekują się rodzicami w starości. Zmiana stereotypów płciowych pociągnęła za sobą osłabienie tradycyjnych wartości rodzinnych. Coraz lepsza egalitaryzacja ról wyrównuje status kobiety i typy w grupie lub relacji, przez co hierarchiczność w aspekcie płci tego standardowego modelu została zachwiana. Ogranicza się także dystans rodziców wobec dzieci, które współcześnie coraz częściej wybierają swoje indywidualne szczęście i wzrost nad korzyści wynikające spośród ich decyzji dla wszystkiej rodziny, również do takiego typu wady są przez społeczeństwo współcześnie socjalizowane. Zmiany tradycyjnego systemu wartości rodzinnych, również jak zmienienia w kierunku stereotypów płciowych, tworzą własne wydajne i ujemne konsekwencje. Powstaje coraz więcej związków nietradycyjnych, w jakich partnerzy płynnie zawierają się celami i rolami. Z pewnej strony służy to równouprawnieniu i działa równe możliwości rozwoju dla osób a ludzi, z kolejnej jednak strony coraz częściej zauważa się spadek zadowolenia partnerów ze udziału, który przeważnie przestaje się rozerwaniem łączących ich więzów relacyjnych czy małżeńskich. Badania donoszą, że dwie powyżej opisane zmienne: tradycyjność wartości rodzinnych i poziom współpracy ze stereotypami płciowymi silnie determinują zadowolenie z informacji intymnych dwojga ludzi. Zmienne te rzutują na zadowolenie z linii poprzez wyznaczanie subiektywnie postrzeganych przez partnerów sukcesów i kosztów powiązanych z życiem w prawdziwym związku. Nie oddziałują bezpośrednio na szczęście z informacji, ale pośrednio poprzez wyznaczanie sposobu, w który partnerzy oceniają bilans swojego związku. Silnie cechuje się wpływ współpracy ze częstą rolą ludzie w ścisłej relacji na kursy ponoszone w kontaktu, i dobrze na zadowolenie ze udziale. Im niższa zgodę ze stereotypem, tym mniejsze koszty (lub mniejsza stereotypowość poglądów sprzyja zmniejszeniu kosztów) oraz wyższe zadowolenie z informacji. Z tamtej części, im bardziej tradycyjne wartości rodzinne, tym piękniejsze zyski związane z mieszkaniem w legendzie plus tym idealniejsze zadowolenie ze udziale. Dlatego też w wypadku analiz zadowolenia ze udziału celowe powtarza się badanie albo łącznego wpływu tych zmiennych na szczęście z informacji, albo kontrolowanie poziomu zmiennych wpływających pośrednio na przyjemność z drogiego związku dwojga ludzi. Takie rozwiązanie określane jest w tym opracowaniu, w którym dla lepszego przyjrzenia się wpływowi kosztów i sukcesów w dwóch typach relacji: tradycyjnych (małżeńskich) i niemałżeńskich na zadowolenie z partnerstwa, do poszukiwania dobrano tylko takie osoby, które prezentowały się zbliżonym poziomem współprace ze stereotypem męskiej roli płciowej oraz podobnymi wartościami rodzinnymi.

Link sponsorowany: tabletki na potencje

O admin

Sprawdź także

Witamina C lewoskrętna – obalamy niebezpieczny mit towar stanowi promowany

Poznaj najaktualniejsze rady dotyczące różne witaminy C lewoskrętnej. Efekt ostatni jest proponowany poprzez kilku nieuczciwych …