Strona główna / Tag Archives: księgowość

Tag Archives: księgowość

Rachunkowość agresywna w procesach zarządzania firmą

Link sponsorowany: księgowość częstochowa Sterowanie poziomem kosztów pewno się odbywać przez: 1) aktywowanie nieodpowiednich kosztów, 2) wadliwą prezentację kosztów prac badawczo-rozwojowych, 3) sterowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie, 4) tworzenie fikcyjnych rezerw, 5) odpisy aktualizujące aktywów 6) brak uwzględnienia normalnego rozmiaru roli w wycenie zapasów.

Czytaj więcej »

Przykładowe zwroty z zakresu rachunkowości

Instrumenty uboczne, rozliczanie w rachunkowości. Wykorzystywane w rachunkowości sposoby wyceny i ułatwiania wpływu instrumentów pochodnych na zyski przedsiębiorstwa. Choć z prawego punktu widzenia umowy o instrumenty pochodne mają formę warunkową, międzynarodowe standardy księgowości nakazują pokazywanie ich w rachunku w liczby godziwej.

Czytaj więcej »