Strona główna / Bez kategorii / Rachunkowość agresywna w procesach zarządzania firmą

Rachunkowość agresywna w procesach zarządzania firmą

Link sponsorowany: księgowość częstochowa

ksiegowosc Sterowanie poziomem kosztów pewno się odbywać przez: 1) aktywowanie nieodpowiednich kosztów, 2) wadliwą prezentację kosztów prac badawczo-rozwojowych, 3) sterowanie odpisami amortyzacyjnymi i nakładami na ulepszenie, 4) tworzenie fikcyjnych rezerw, 5) odpisy aktualizujące aktywów 6) brak uwzględnienia normalnego rozmiaru roli w wycenie zapasów. Wśród oszustw rachunkowych wchodzących na okres przychodów zaleca się następujące: 1) przyspieszone fakturowanie i działanie okresem ujęcia zysków, 2) sprzedaże z obwarowaniem odkupu, 3) rozwiązywanie bezpodstawnych rezerw, 4) fikcyjną sprzedaż, 5) szacunek zysku w układach długoterminowych, 6) wykorzystanie cen transferowych. Ostatnią grupę oszustw rachunkowych mają działania działające na fakty aktywów i pasywów majątku firmy. Uznaje się do nich: 1) operowanie terminami zapłaty, 2) nieprawidłowym klasyfikowaniem rozrachunków ze powodu na wczas zapłaty, 3) nieprawidłowych klasyfikowaniem aktywów finansowych ze powodu na ich faktyczny okres skorzystania, 4) ujęcie zobowiązań warunkowych, 5) manipulowanie aktywowaniem kosztów jeżeli wydatki lub zużycie kursów będzie dotyczyło okresów innych niż czas w jakim je poniesiono, 6) brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności kontynuowanej i niekontynuowanej, 7) niewykazanie realnych zagrożeń kontynuacji działalności. W przygotowaniach dotyczących oszustw i nadużyć księgowych lub też rachunkowości kreatywnej na praktycznych przykładach ukazuje się jak przedsiębiorstwa „poprawiły” sprawozdania finansowe. Jeszcze nie ukazała syntetyczna klasyfikacja procedur obejmujących wymienione zagadnienia. Z tamtej części techniki oszustw uczą się stając naprzeciw obracającym się regulacjom prawa i na wynik rozwoju rynków kapitałowych. Wykrycie oszustw i nadużyć ekonomicznych jest szczególnie trudne i potrzebuje zgody z dziedzin takich jak należeć, finanse, księgowość. Wymaga i umiejętności kojarzenia faktów, szukania powiązań, motywów działania oszustów i znalezienia dowodów. Należy wziąć pod uwagę także to, że będące pomysł dokonania oszustwa lub nadużycia mieszkają o krok z przodu w sądu do osób kontrolujących. Wynika to też polskich warunków gospodarczych. Przystępując do Grupy Europejskiej przyjęliśmy wraz spośród nią potrzebne i negatywne „zasady gry rynkowej”. Praktyka gospodarcza wskazuje, że księgowi w własnych przedsiębiorstwach z coraz wyższym zainteresowaniem widzą na mechanizmy kreowania sytuacji majątkowo-finansowej w zestawieniach finansowych. Autorzy publikacji dzielą oszustwa na dwie grupy: 1. Manipulacje księgowe wprowadzane w sprawozdaniach finansowych. 2. Oszustwa rachunkowe wykorzystywane podczas konsolidacji sprawozdań finansowych. Do ważnej grupy oszustw określa się: a. Oszustwa rachunkowe powiązane z wyceną udziałów i akcji posiadanych w następnych spółkach prawa handlowego. b. Manipulacje księgowe związane z wyceną bilansową należności i zapasów. c. Wpływanie na stan produktu finansowego przez manipulowanie poziomem podatku odroczonego. d. Zwiększenie cash flow firmy z zastosowaniem weksli. e. Zagadnienia poprawnego pokrywania kapitału zakładowego spółek prawa handlowego. f. Operowanie ewidencją rachunkową spółki przekazującej aport na zabezpieczenie kapitału podstawowego jednostki zależnej. g. Nadużywanie możliwości zmianie pożyczce na kapitał zakładowy firmy w charakteru poprawy jakości majątkowo-finansowej granej w zestawieniu. h. Oszustwa związane z konkretnym zwiększeniem przychodów między jednostkami powiązanymi. i. Niewłaściwe stosowanie zasad kompensat wzajemnych rozrachunków. Do oszustw rachunkowych łączonych w konsolidacji sprawozdań finansowych uznaje się: a. Świadome zniekształcanie struktury grupy finansowej. b. Różne zasady wyceny oraz przedstawienia aktywów i pasywów. c. Świadome używanie pozostałej formy konsolidacji. d. Unikanie pełnych wyłączeń transakcji przeprowadzanych pomiędzy jednostkami powiązanymi. e. Świadome dokonanie korekt podwyższających wynik finansowy grupy. Oszustwa i nadużycia najczęściej zdarzają się w rozbudowanych strukturach jednostek powiązanych. Im szersza jest liczba spółek idących w sklep danej rady, tym sprawnie jest użyć różne manipulacje rachunkowe i niełatwo stanowi spożywa odnaleźć.

O admin

Sprawdź także

Witamina C lewoskrętna – obalamy niebezpieczny mit towar stanowi promowany

Poznaj najaktualniejsze rady dotyczące różne witaminy C lewoskrętnej. Efekt ostatni jest proponowany poprzez kilku nieuczciwych …