Strona główna / Bez kategorii / Ocena uczenia się na wszystkich etapach życia i kariery

Ocena uczenia się na wszystkich etapach życia i kariery

sukces Ubiegłe kilkanaście lat jest okresem awansu Polski do unie najbardziej zaawansowanych końców świata. Ten sukces jest całkowicie połączony ze zmianami w edukacji. Perspektywy swej kariery dają dobrą inspirację do przygotowywania się. Z nowej strony, wyższe kompetencje ludzi są warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego. Polska wyróżnia się na polu krajów z UE dynamiką upowszechnienia wykształcenia na okresie licealnym i ponad licealnym. Jednak formalne wykształcenie, otrzymane w we wcześniejszych latach, w ramach tradycyjnie funkcjonujących instytucji sytemu szkolnego i uczelni, nie wystarcza, by sprostać wyzwaniom szybko adaptującej się gospodarki opartej na wiedzy. Do ostatniego wskazane jest zapewnienie możliwości stałego rozwijania wiedz w szkoła elastyczny, oparty na samym podejściu, w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnego szacowania się. Równie ważny, na polu UE i OECD, jest szał edukacyjny na etapie kształcenia wyższego. W Polsce w latach 2000-2012 o 213% wzrosła grupa ról w sferze 30-34 lat z wykształceniem wyższym, a liczba żaków na punktach ścisłych wzrosła w latach 2000-2010 o 43,4%. Takie rozwiązanie do rozwijania kompetencji stanowi przyczyną polityki szacowania się przez całe życie, którą rozwijają i zaczynają państwa członkowskie UE i OECD. Polityka szacowania się przez całe życie zwraca się nie jedynie do wąsko rozumianych umiejętności niezbędnych na zbytu sztuki oraz do kształcenia ustawicznego dorosłych. Umieszcza się na stworzeniu, że równie istotna jest spójność społeczna, wyrównywanie szans, a zatem między innymi wcześniejsza edukacja dzieci. Uznawana jest same wysoka wartość edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego, które muszą zapewniać solidne wykształcenie wszystkie kiedy również prawe przygotowanie do radzenia sobie na placu pracy, co zbiera się nierozerwalnie z chęcią do codziennego nabywania umiejętności, poszerzania myśli oraz rozwijania kompetencji społecznych. Założeniem polityki LLL jest skoncentrowanie się na głowie zawierającej się, na innym procesie szacowania się oraz jego wynikach, które są rzetelnie oceniane oraz w droga wiarygodny potwierdzane. Wyzwania dla realizacji polityki pokazywania się przez całe życie w Polsce dotyczą szczególnie: (1) dalszego upowszechnienia doskonałej jakości wczesnej edukacji i pielęgnacji, (2) lepszego dopasowania rozwijania i uczenia do spraw gospodarki i rynku pracy, (3) rozwoju szacowania się dorosłych, w tym często osób nisko wykwalifikowanych i starych. Wyzwania te zostały zdiagnozowane w toku nadzorowania realizacji Strategii Lizbońskiej. Znaczenie tych wyzwań znajduje pokrycie w rozporządzeniach Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowych programów nowości w Polsce sprzedawanych w obecnych latach (2011-2013). Nowa polityka LLL opiera się na ostatniego modelu danych, które zajmują przede każdym zdolności i umiejętności osób. Niezwykle drogie są dane dotyczące przygotowywania się innego niż formalne i informacje dotyczące liczb osób nieobjętych tradycyjną polityką edukacyjną, tj. najmniejszych dzieci, osób pracujących, osób biernych zawodowo oraz osób starszych. Takie oddane nie są w wystarczający sposób zapewniane przez klasyczny system badań statystycznych zwrócony jeszcze na poszukiwanie mechanizmu oraz warunków edukacji formalnej w naukach, uczelniach i odpowiednich pracach oraz na dzieci, młodzież i młodsze osoby dorosłe. Niewystarczający zbiór informacjach jest wyjątkowo określony w badaniu uczenia się osób najmłodszych a efektów uczenia się osób dorosłych, w ostatnim wyjątkowo osób starych. Dlatego konieczne jest rozwijanie nowoczesnego zaplecza badawczego, które da wystarczających przesłanek dla polityki edukacyjnej realizowanych zgodnie z regułami LLL.

O admin

Sprawdź także

Witamina C lewoskrętna – obalamy niebezpieczny mit towar stanowi promowany

Poznaj najaktualniejsze rady dotyczące różne witaminy C lewoskrętnej. Efekt ostatni jest proponowany poprzez kilku nieuczciwych …