Strona główna / Bez kategorii / Meteorologia – wiedza o atmosferze ziemskiej

Meteorologia – wiedza o atmosferze ziemskiej

atmosfera zmieska Ciśnieniem atmosferycznym nazwano siłę jaką wywiera powietrze na powierzchnię podłogi. Jest ono pewne ciężarowi słupa powietrza sięgającego górnej granicy atmosfery. Do pomiaru ciśnienia odnosi się przyrządy zwane barometrami. Barometry potrafią stanowić rtęciowe lub sprężynowe. Jednostkami ciśnienia barometrycznego stosowanymi w lotnictwie jest mm Hg i mb. Powietrze jest gazem ściśliwym, i jego warstwa przylegająca bezpośrednio do powierzchni ziemi wydobywa się pod największym ciśnieniem. Ze rozwojem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje, gdyż obniża się słup powietrza wywierającego ciśnienie na określonym poziomie. Zmiany ciśnienia oraz temperatury wywołują zmiany gęstości atmosfery. Gęstość powietrza ? jest więc stosunek masy powietrza do jego objętości. Gęstość powietrza dodaje się wraz ze spadkiem temperatury i rozwojem ciśnienia i odwrotnie – zwiększenie temperatury i zmniejszenie ciśnienia powodują obniżanie się gęstości powietrza. Zmiany gęstości powietrza wywierają spory pomysł na prędkość wznoszenia samolotu także na osiągany pułap, na odległość rozbiegu i na ciąg silnika. Odchylenia te wywierają także znaczący pomysł na wskazania przyrządów nawigacyjnych. Aby ważna było porównywać między sobą parametry silników i możliwości samolotów badane w pozostałych środowiskach także w różnym czasie, a a przy różnych wartościach temperatury i ciśnienia atmosferycznego stworzono atmosferę znaną a całe możliwości, własności lotne oraz rekordy szybowcowe i samolotowe, jakie uzyskano w warunkach rzeczywistych, przeliczane są pod względem atmosfery standardowej. Atmosfera znana stanowi toż umownie przyjęty stan atmosfery z poziomu morza do wysokości 30 km o stałym składzie powietrza przy powierzchni ziemi oraz o pewnych wartościach elementów meteorologicznych na okresie morza. Zalet tych składników wyświetlają się następująco: ciśnienie 760 mm Hg ( 1013,2 mb), wilgotność względna 0 %, temperatura + 15°C, średni jej spadek 6,5°/1000 m do wysokości 11 km, zatem do tropopauzy. Powyżej 11 km, w dolnej stratosferze, przyjęto jako stałą temperaturę – 56,5°C. Ciśnienie atmosferyczne, tak przy powierzchni ziemi, kiedy a w znaczniejszych warstwach, podlega ciągłym zmianom. Zmiany dane są wędrówką ośrodków barycznych. Unoszenie się powietrza względem powierzchni podłodze w zakresu poziomym określane jest wiatrem. Przyczyną powstawania wiatru jest nierównomierny rozkład ciśnienia na kuli ziemskiej, który z kolei uwarunkowany jest rozkładem temperatury. Jak każdy ruch wiatr można scharakteryzować za pomocą wektora prędkości, toż istnieje wielkości mającej bezwzględną wartość liczbową oraz kierunek. Prędkość wiatru mówi się w m/s lub km/h. Kierunek wiatru określa kierunek skąd wieje wiatr. Zarówno kierunki, kiedy i prędkości wiatru oscylują wokół pewnych wartości statystycznych, ulegając nagłym zmianom. Racją tych przemian jest turbulencja. Wiatr, który charakteryzują nagłe zmiany prędkości i celu, nazywa się wiatrem porywistym. Porywistość wiatru jest wyjątkowo intensywna nad obszarem o urozmaiconej rzeźbie , nad lasami itp. Tu turbulencja jest dodatkowo zwiększona tarciem o bardziej szorstkie podłoże. W ciągu dobowym porywistość największa stanowi w porach popołudniowych, gdy rozwój konwekcji wykonywa swe maksimum. Analiza średnich prędkości wiatru wykazuje, że najwyższe średnie prędkości piszą w porach popołudniowych, a najprostsze w momencie nocy. Widoczne jest przy tymże zatem , że średnie prędkości wiatru w nocy są młodsze latem niż zimą. Ważny nacisk na reakcja i cel wiatru wywierają trudności w perspektyw gór, lasów albo też budynków. Gdy powietrze na indywidualnej podróży spotyka przeszkodę, wówczas mama się ją ominąć, opływając ją z boku bądź przepływając górą, w skutku czego podchodzi do zmian tak prędkości kiedy i charakteru wiatru. W trakcie opływu przeszkody górskiej nad wierzchołkiem góry dołącza do rozwoju prędkości wiatru, a po stronie zawietrznej i dowietrznej przystępuje do powstania wirów o osi poziomej. Jeżeli powietrze zmuszone jest do przepłynięcia pomiędzy dwiema górami, podchodzi do zwiększenia szybkości wiatru, wywołanego zagęszczeniem linii prądów. Gdy wiatr spotyka na domowej możliwości duży kompleks leśny, prąd powietrza ulega rozbiciu – jedna jego ilość przepływa nad lasem i skacze po stronie przeciwnej lasu, druga strona wpada w głębia lasu i ulega znacznemu wyhamowaniu. Nad lasem dochodzi przy tym do wzroście silnej turbulencji.

O admin

Sprawdź także

Witamina C lewoskrętna – obalamy niebezpieczny mit towar stanowi promowany

Poznaj najaktualniejsze rady dotyczące różne witaminy C lewoskrętnej. Efekt ostatni jest proponowany poprzez kilku nieuczciwych …