Strona główna / Żywienie / Jak ustalić oś ogrodzenia na kraju?

Jak ustalić oś ogrodzenia na kraju?

Reklama: Montaż ogrodzeń Bydgoszcz

Ważnym czasem jest udane wyznaczenie osi ogrodzenia i lokalizacji słupków w odpowiednim rozstawie, zależnym od wymiarów paneli ogrodzeniowych. Jeżeli na granicach działki uważają się tzw. kamienie geodezyjne to potrafimy sami wyznaczyć oś ogrodzenia łącząc linką lub drutem środki dwóch sąsiednich kamieni.

Należy jednak sprawdzić na karcie geodezyjnej (np. z planu domu) czy między kamieniami geodezyjnymi nie są dodatkowe załamania granicy działki, nieoznaczone w obrębie. Przypadki takie dają się często w zabudowie podmiejskiej i prostej.

Ogrodzenie można otwierać na dwa sposoby. Jeśli wbudujemy słupki wraz z gruntami i panele ogrodzeniowe tak, iż będą one wydobywać się w mierze części to ograniczenie będzie stanowić współwłasność obu sąsiadów, niezależnie do tego kto sfinansuje jego zawartość.

W wypadku braku zgody sąsiada na taką lokalizację ogrodzenia (nie wymaga ona funkcjonowań w strukturze pisemnej) daleko jest dać je w sum na samodzielnym zakresie. Razem z prawem nie ma obowiązku współfinansowania budowy ogrodzenia między sąsiadami.

Lokalizując ogrodzenie należy również zweryfikować zapisy swego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli rośnie w danym terenie i liczy naszą posesję. Mogą tam widnieć zapisy dotyczące minimalnego odsunięcia ogrodzenia od granicy działki (choć stanowi wówczas niezwykle rzadko praktykowane).

Jeśli działka graniczy z urządzeniami melioracji wonnej jak rowy, cieki wodne, strumienie, rzeki itp. to zgodnie z założeniem wodnym należy zachować minimum 1,5m odległości między krawędzią skarpy cieku wodnego a ogrodzeniem.

O admin

Sprawdź także

Dzięki modzie na okna dachowe niejeden ciemny składzik na strychu zmieniłem się w drugi, w duzi funkcjonalny pokój.

Reklama: Nowe mieszkania na sprzedaż Bydgoszcz Dzięki modzie na okna dachowe niejeden ciemny składzik na …