Strona główna / budownictwo / Dokumenty bez jakich nie wybudujesz domu

Dokumenty bez jakich nie wybudujesz domu

Mapa geodezyjna. Z niej można się dowiedzieć, co wybiera się na części a w jej sąsiedztwie, jest jeszcze do projektowania nowych obiektów. 

Bez mapy nie uzyskasz żadnej decyzji.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Na karcie geodezyjnej uwidocznione są m.in. wszystkie zinwentaryzowane obiekty znajdujące się na nieruchomości oraz w jej najszybszym otoczeniu:

• budynki,

• sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, 

• ogrodzenia.

Pokazane są tam też granice działek wraz spośród ich numerami ewidencyjnymi.

Wciąż nie są wrysowane na mapę wszelkie samowolnie wybudowane budynki i zajmuje. 

Może jeszcze się zdarzyć, iż na mapie ciągle widnieją budynki, które były rozebrano stąd i każda mapa, jaka tworzy być do końców projektowych, pragnie być zaktualizowana przez geodetę, który poszukuje w obszarze, albo nie ma tam jakichś przedmiotów nie naniesionych na kartę.

Mapa będzie potrzebna do:

• uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i wykorzystania terenu,

• otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do budowie,

• wykonania projektu przyłączy i zdecydowania ich w Systemie Uzgadniania Dokumentacji,

• przygotowania planu zagospodarowania działki czy terenu, który stanowi nieodłączną częścią projektu budowlanego.

Przydatne będą trzy egzemplarze zaktualizowanej mapy a choć jej trzy kserokopie

Niezaktualizowaną kopię – wyrys z karty zasadniczej można pobrać w środku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwanym potocznie składnicą map lub w wydziale geodezji urzędu powiatowego (kosztuje kilkadziesiąt złotych), ale przyczyni się ona ale do opinii o warunkach zabudowy. 

Mapę do celów projektowych najlepiej zamówić u geodety.

Na mapę odkłada się około dwóch tygodni. 

Dopiero zaktualizowana przez geodetę mapa (potwierdzona odpowiednimi pieczęciami) może służyć do myślenia budynku i przyłączy.

O admin

Sprawdź także

Opalanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe zatem co raz dużo rozpowszechniony forma ogrzewania domu. Istnieje zatem ostatnie taki podejście …