Strona główna / Historia / Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy każdych zainteresowanych nią części był oczywiście zwany pieniądz pierwotny

Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy każdych zainteresowanych nią części był oczywiście zwany pieniądz pierwotny

Od jak zatrudnione w końcu postępu cywilizacyjnego zaczęli gromadzić dobra materialne i handlować nimi nieuniknionym było pojawienie się uniwersalnego środka wymiany dóbr, umożliwiającego prostą realizację przeróżnych sprawy w styl bardziej rzeczywisty i prawy od barteru. Tak pojawił się pieniądz. 

Chronologicznie pierwszym środkiem sprawnej wymiany handlowej uwzględniającej interesy wszystkich zainteresowanych nią postaci istniał tak zwany pieniądz pierwotny, czyli stosunkowo stałe i podzielne dobra konsumpcyjne o wartości na końcu ważnej plus pewnej, by pełnić rolę pośrednika. Towarem takim była chociażby sól, choć używano do ostatniego dodatkowo cennych futer czy zboża. Niestety, wszystek z obecnych produktów tworzył bezpośrednie decyzje – futra były za słabo podzielne (jednak co komu po kilku centymetrach kwadratowych futra?) a żyto w relacji od pory roku zmieniało swoją wartość. Efektem niedostatków tych materiałów komunikacje było użycie metali. Ich moc i podzielność okazała się być wiążąca dla dalszego ciągu pieniądza.

Głównym problemem, z jakim musieli zmierzyć się pierwsi handlarze posługujący się metalami jako sposobem płatniczym był zabieg ujednoliconego systemu wielkości i wielkości. Skutkowało to częsty duże rozbieżności pomiędzy krajami czy nawet miastami jednej prowincji. Problematyczny był dodatkowo transport ciężkich sztab czy brył kruszców. Rozwiązaniem stawało się dzielenie sztab do budowy kulek, które później, jako zabezpieczenie ich naturalnej wartości, zaczęto opatrywać pieczęciami władców. Tak powstały monety. Były one początkowo produkowane ze stopów różnych metali, z okresem system ten wyewoluował w postać użytkowania monet dobrych z pewnego metalu, najczęściej jasna i srebra.

Powszechnie za twórców monet ma się Fenicjan, starożytny lud kupiecki spędzający w akwenie Morza Śródziemnego. Dzięki dużemu porozumieniu miast – Tyru, Sydonu, Byblos, Kartaginy, Tangeru, Malaki, Melitty a pozostałych – udało im się stworzyć system wymiany handlowej ze całymi państwami ówczesnego świata oparty na pieniądzu i przynoszący olbrzymie dochody. Jednak najnowsze badania pokazują, że pierwsze monety stworzyły ludy greckie. Potwierdza to odkrycie bryłki z elektrum (stopu srebra oraz srebra) z VII wieku p.n.e. wychodzącej z Efezu. Z ostatniego jedynego okresu pochodzą artefakty z Lidii i Argolidy. Nie zmienia to wprawdzie faktu, że Fenicjanie rozpowszechnili pieniądz i wymyślony przez siebie alfabet fonetyczny w minionym świecie także w obecny ćwicz złożyli podwaliny pod późniejszy rozwój cywilizacji oparty o słowo zapisywane i pieniądz. Na następnym krańcu świata – w Chinach – pieniądz metalowy zastąpił muszelki karui w IV wieku p.n.e.

Rozwój pieniądza nastąpił znacznie łatwo. Dzięki bardzo rozwiniętej sieci handlowej Fenicjan wynalazek ten rozpowszechnił się na całym świecie a był nieustannie rozwijany. Jednocześnie pieniądz zaczął wykonywać nie tylko funkcję płatniczą, ale także bronił się symbolem władzy i zaczynania poczucia wspólnoty państwowej dzięki wybijanym na nim podobiznom rządzących. Pokazało się także, że jest tradycyjnym sposobem udzielania pożyczek.

Średniowiecze było okresem intensywnego rozwoju handlu i technologii bicia monet. Prawo produkcji pieniędzy stało się regalium władcy, chociaż bywało, że pozostawiano je np. duchowieństwu. Gwałtowny rozwój, ogromna część podmiotów wytwarzających monety, możliwość ich podrobienia oraz manipulacje przy budowie kruszcu spowodowały, że szkoda było zawrzeć uczciwą wymianę handlową. Wtedy toż zaczęli pojawiać się w Europie kupcy pieniądza, oferujący usługi wymiany walut. Z zmiany problem przewozu bogactw niebezpiecznymi drogami średniowiecznego świata rozwiązali złotnicy i doskonali bankierzy w jednoznaczny rozwiązanie – dzięki sieci wzajemnych powiązań zapewnili swoim klientom wpłacenie pieniędzy kruszcowych obok siebie i danie ich gdziekolwiek indziej dzięki wystawionemu kwitowi depozytowemu. Pierwszy bank powstał w Wenecji w 1156 r., rozpoczynając rozwój zinstytucjonalizowanej gałęzi usług gospodarczych oraz kredytowych w średniowiecznej Europie.

W tym jedynym czasie pieniądz i kredyt stały się obiektem refleksji filozoficznej. Święty Tomasz z Akwinu dopuścił cieszenie się handlem i pożyczką przez chrześcijan, pod warunkiem uzyskiwania dużego zysku, przez co tłumaczył taki efekt, jaki nie rujnuje klienta. W następujących wiekach kolejni myśliciele – filozofowie, politycy i ekonomiści – będą uważać wszelkie aspekty funkcjonowania pieniądza w świecie. Do najsłynniejszych przejdzie Mikołaj Kopernik, który w XVI w. w Sprawie o urządzeniu monety sformułuje prawo psucia pieniądza.

Około X wieku w Chinach pojawił się pierwszy banknot, a w Europie stawało się to wówczas w XVII wieku. Wprowadzenie pieniądza papierowego było otwartym wynikiem wykonywania przez złotników i bankierów kwitów depozytowych i znanego ich przyjmowania do wzajemnych rozliczeń z racji większej wygody posługiwania się nimi. Państwa zaakceptowały oficjalnie ideę pieniądza jasnego i zarezerwowały sobie wyłączne podstawa do jego produkcji. Pieniądz papierowy pozbawiony wsparcia w kruszcu umożliwia elastyczne kreowanie polityki finansowej państwa, co w takich sytuacjach, może spowodować do krachu, którego najlepszymi przypadkami są wielkie kryzysy okresu międzywojennego – hiperinflacja w Republice Weimarskiej 1918-1924 czy Czarny Wtorek 29 października 1929 r. na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Powstanie Internetu umożliwiło przeniesienie operacji finansowych do świata wirtualnego. Upowszechnienie dostępu do wszechświatowej sieci pozwoliło na kontrolowanie konta bankowego wszystkiemu pracownikowi, który zawarł umowę na taką pomoc ze bliskim bankiem. Skutkiem obecnego istniałoby też wejście do dużego użytku kart płatniczych, nazywanych więcej pieniądzem plastykowym. Atrakcją są płatności SMS, szczególnie tanie w Afryce. Ostatnio coraz prężnie podejmuje się rynek bankowości mobilnej, robionej z urządzeń przenośnych z wstępem do Internetu.

O admin

Sprawdź także

Baron von Fahrenheit był chyba najróżniejszym człowiekiem Prus Wschodnich. Ludzie traktowali, że prowadząc jedynie poprzez prywatne dobra mógł dojechać z domowego domu prosto do Królewca.

Baron von Fahrenheit był może najróżniejszym człowiekiem Prus Wschodnich. Ludzie mówili, że jadąc właśnie poprzez …