Home / Organizacja ruchu

Organizacja ruchu

Złe oznakowanie polskich tras nie jest tajemnicą dla kierowców.

Reklama: Prawo jazdy Bydgoszcz Oznakowanie niezgodne z fundacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne stany na tras, zabiegi w oznakowaniu, reklamy zasłaniające znaki. Złe oznakowanie własnych opcji nie jest tajemnicą dla kierowców. Odczucia kierujących potwierdziła kontrola oznakowania drogowego ukończona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła oznakowanie tras w Polsce. Skontrolowano …

Read More »